درباره ما

گروه بازرگانی مهرسام بافت فعالیت خودرا ازسال۱۳۹۸ درتهران ودرزمینه نساجی باتولیدو واردات انواع نخ اغازکرد. سپس باورودبه صنعت پوشاک درسال۱۴۰۰شروع به تولیدانواع پوشاک زنانه ومردانه نمود.این شرکت در راستای اجرای خط مشی های سازمانی خودبابرخورداری ازامکانات بالقوه وبالفعل صنایع نساجی کشور رویکردجدیدی در راستای حمایت ازتولیدات داخلی صنایع نساجی وتامین نیاز های مشتریان عزیزازداخل وخارج واخذ قراردادهای صادراتی قدمی در راستای پیشرفت صنایع نساجی درکشورهای همسایه برداشته است. 

خدمات مهرسام بافت:

فروش انواع نخ  :                                                تولیدوفروش پوشاک

  • نخ پلی استرویسکوز                                  فروش هودی
  • نخ اسپان                                                فروش دورس
  • نخ پنبه شانه-کارد-رینگ                              فروش تیشرت
  • نخ ملانژ                                                  فروش سویشرت