صادرات پوشاک

صادرات پوشاک

/post-134

برای صادرات پوشاک ولباس به کشور های دیگر چه مواردی مهم است؟ یکی از مهم‌ترین موارد قبل از صادرات کالا، تحقیق بازار صادراتی یا به عبارتی بازاریابی صادراتی در کشورهای هدف است. دراین مقاله درباره موضوع صادرات پوشاک توضیح میدهیم.