نخ FDY

نخ FDY

/post-110

نخFDY نخ کاملا کشیده شده یا همان FDY(Fully Drown Yarn) دارای فرآیند تولید شبیهPOY  است  با این تفاوت که تحت عملیات کششی و حرارتی به صورت کاملا آرایش یافته می شود.