انواع نخ

جوراب بافی

/post-29

توضیح درباره مراحل جوراب بافی ونخ های کاربردی دراین صنعت ; شرکت مهرسام بافت تولیدکننده انواع نخ بابهترین کیفیت دوخت درایران میباشد. جهت خریدانواع نخ باما درارتباط باشید.09363348430       -   09913348430