سیستم ریسندگی اپن

فروش نخ پنبه رینگ و اپن

/post-96

در صنعت نساجی سیستم های ریسندگی زیادی وجود دارد و هریک از این سیستم های ریسندگی ماشین های ریسندگی متفاوتی دارد . دراین مقاله تفاوت ماشین های ریسندگی نخ پنبه اپن ونخ پنبه رینگ را توضیح میدهیم.


سیستم ریسندگی اپن ( نخ اپن )

/post-68

سیستم ریسندگی اپن ( نخ اپن ) چیست ؟ دراین مقاله درباره چگونگی سیستم ریسندگی اپن و تفاوت های آن با دیگر سیستم های ریسندگی مطالعه میکنید.