لباس محلی

ارتباط پوشاک بافرهنگ وقومیت

/post-50

مقدمه : كشور ایران از جمله كشور هایی می باشد كه به دلیل قدمت بالا و فرهنگ كهن در میان دیگر تمدن های جهان حرفی برای گفتن داشته است. شرایط گوناگون جغرافیایی و آب و هوایی و همچنین فرهنگ های مختلف اقوام ساكن در كشور و ویژگی های پوشاک اقوام ایرانی باعث شده كه هر نقطه ای از كشور نشان از تمدن كهن آن شهر باشد.