لباس چاپ دار

شست وشوی لباس های چاپ دار وجنس آنها

/post-59

دراین مقاله روش های صحیح شست وشوی لباس ها بنا بر نوع جنس واینکه طرح های چاپ شده برروی آن دراثرشست وشو پاک نشود توضیح میدهیم . باما همراه باشید.