نخ شانه شده

نخ شانه کامپکت

/post-57

مقدمه : نخ شانه کامپکت ازجمله نخ هایی میباشدکه درنساجی دیباریستولید و توسط گروه مهرسام آسان بافت عرضه و پخش میشود .در سیستم ریسندگی از آن استفاده بسیارزیادی میشود .هدف تولید این نخ ارائه بهترین کیفیت در صنعت پوشاک میباشد. دراین مقاله توضیح کاملی درباره سیستم ریسندگی نخ شانه  کامپکت دراختیارکاربران عزیزقرارمیدهیم.