نخ فرش

نخ نمره 20 فرش بافی

/post-109

نخ چله چیست و از چه الیافی تشکیل میشود؟  نخ چله برای بافت فرش مناسب میباشد و از الیاف گوناگونی تشکیل میشود در این مقاله در باره الیاف تشکیل دهنده نخ چله توضیح میدهیم.