نخ پنبه رینگ

فروش نخ پنبه رینگ و اپن

/post-96

در صنعت نساجی سیستم های ریسندگی زیادی وجود دارد و هریک از این سیستم های ریسندگی ماشین های ریسندگی متفاوتی دارد . دراین مقاله تفاوت ماشین های ریسندگی نخ پنبه اپن ونخ پنبه رینگ را توضیح میدهیم.