واردات پوشاک

خرید و فروش تیشرت

/post-156

هر سال پوشاک زیادی از ترکیه وارد ایران می شود به طوری که بیشترین واردات پوشاک از ترکیه می باشد . دراین مقاله درباره وضعیت واردات پوشاک ازترکیه به ایران توضیح میدهیم.