معنای اصلی قاچاق چیست؟

در ابتدا باید گفت معنی قاچاق از نظر عموم به معنی وارد کردن کالایی بدون گذر از دروازه های قانونی مثل عدم پرداخت حق گمرک مالیات بیمه و ... میباشد که بعد از وارد شدن به هر کشور بدون رعایت قوانین مهر کالای قاچاق به آن کالا وارد میشود .


بررسی پیامد های قاچاق پوشاک:

تغیر مسیر تولید کنندگان از تولید به واسطه گری 

بیکار شدن حدود 600 هزار کارگر 

بیکاری حدود 100هزار متخصص در صنعت: نساجی٬ نخ ٬ پوشاک٬پارچه

کاهش درآمد های بخش نساجی کشور و دولت از منبع گمرکات

کاهش قیمت لباس وارداتی و عدم رقابت بخش تولیدی کشور 

ودرآخر فلج شدن بازوی تولید و صنعت نساجی ٬مد٬پارچه٬نخ٬پوشاک و....

تاریخچه صنعت نساجی در ایران

صنعت نساجی که به بخش های گوناگون تقسیم میشود مثل:

تولید انواع نخ مثل :نخ پنبه-نخ شانه-نخ ملانژ-نخ پلی استرـنخ فیلامنت-نخ اسپان و.......

تولید پارچه با دستگاه گرد باف و تخت باف 

تولید لباس و پوشاک 

تولید منسوجات و فرش وگلیم 

صنایع دستی مربوط به صنعت نساجی نخ و پارچه

باید توجه داشته باشیم تاریخ ایران بیش از 4000 سال با صنعت نساجی آمیخته است و بیشتر از 90سال است که از صنعتی شدن تولیدات پوشاک و لباس در ایران میگذرد 

رتبه قاچاق پوشاک در ایران بعد از رتبه قاچاق مشروبات لکلی در رتبه دوم قرار دارد و حدود 18 درصد از قاچاق کل کشور را به خود اختصاص میدهد .

دولت میتواند با گذاشتن تعرفه بر واردات لباس و پوشاک جلوی واردات را بگیرد ولی قاچاق لباس این موضوع و اختیار را از دولت سلب میکند و به همین دلیل قیمت لباس های وارداتی پایین هست و تولیدی های لباس و نساجی در ایران نای رقابت با وارد کنندگان را ندارند.

صنعت نساجی در ایران 15 درصد از صنعت کشور را به خود اختصاص میدهد .و طبق آمار های سال های اخیر حدود 9399 واحد رسمی در صنعت نساجی در حال فعالیت هستند .

علل جذابیت واردات و قاچاق لباس به کشور :

هزینه های بالای تولید و مشکلات تولید کنندگان لباس

عدم حمایت کافی دولت از تولید کننده

نبود صبر کافی در سرمایه گذاران صنعت نساجی

وجود تقاضا بین مردم بری لباس خارجی

عدم فرهنگ سازی برای فهم مرغوبیت نخ پنبه ایرانی و شرکت هایی مثل دیباریس

سهولت واردات و قاچاق کالا و پوشاک

مهر سام بافت -دیباریس-نخ پنبه-نخ پنبه شانه 30 کامپکت-نخ ملانژ-نخ اسپان-نخ پلی استر-نخ ویسکوز-صنعت نساجی-فروش عمده هودی-فروش عمده تیشرت-فروش عمده لباس