روش‌های تاب دادن نخ:

جهت تاب راست تاب (z) و یا چپ تاب (s) است. اگر نخ‌هایی با تاب z داشته باشیم و بخواهیم در یک مرحله مجددا نخ چند لا با همان تاب Z تولید کنیم، مقاومت نخ حاصل نسبت به مقاومت نخ‌های اولیه کمتر خواهد بود. به همین دلیل در تاب‌دادن نخ‌ها در هر مرحله نوع تاب را تغییر می‌دهیم. مثلاً اگر نخ‌های اولیه تاب z داشتند برای مرحله بعد تاب s را انتخاب می‌کنیم و اگر لازم باشد این گروه نخ‌ها را باز هم به هم بتابانیم جهت تاب باید z شود به این ترتیب به طور یکی در میان جهت تاب‌ها عوض می‌شود.
منظوراز تاب حقیقی وتاب مجازی چیست؟
تاب حقیقی: در تاب حقيقي همه الياف در يک جهت تاب خورده اند. در تاب حقيقي اگر يک سر نخ ثابت باشد، سر ديگر نخ به همراه بوبين بايد بچرخد تا تاب اعمال شود.

تاب مجازی: در تاب مجازي، تاب قسمتي از نخ با قسمت ديگر تفاوت دارد. تاب مجازي با وجود اینکه به كمك بخار و حرارت تثبیت می‌شود، نسبتا راحت از هم باز می‌شود. در تاب مجازي با اينكه دو سر نخ ثابت است، دستگاه تاب دهنده از وسط نخ پنبه شروع به چرخيدن مي كند و تاب مجازي توليد مي‌كند. همانطور که گفته شد تاب مجازي بدون تثبيت كردن ارزشي ندارد و از هم باز مي‌شود.

هدف از ایجاد تاب:

جلوگیری از پرز دار شدن نخ
افزایش استحکام نخ
ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل اصطکاک
ایجاد یکنواختی بیشتر
آماده شدن نخ برای بافندگی
انواع پارچه ها براساس روش های مختلف تاباندن نخ پنبه :

نخ پارچه های با رویه صاف در سطح بهینه و مناسبی تابانده شده است. این امر باعث می شود که این پارچه ها در عین داشتن استحکام لازم، سطح صافی داشته باشند و از کشش مناسبی برخوردار باشند.
نخ پارچه های کرپ دارای حداکثر پیچ و تاب است.
پارچه پوپلین دارای دو نخ مجزا است که جداگانه به صورت Z تاب تابانده می شوند و به صورت S تاب به هم متصل می گردند.
نخ های خیاطی دارای سه رشته نخ مجزایی هستند که به صورت S تاب تابانده شده اند، سپس این رشته های نخ به صورت Z تاب در کنار یکدیگر قرار می گیرند. نخی که به این صورت ساخته می شود مقاومت بیشتری در مقابل پارگی دارد.
تاثیر تاباندن نخ بر خصوصیات نخ و پارچه:

تاب در نخ از جمله شاخص‌های مهم در کیفیت محصول نهایی شامل پارچه و پوشاک خواهد بود. به طور کلی میزان کم یا زیاد بودن تاب نخ می‌تواند باعث افزایش یا کاهش مقاوت پارچه شود.

شاخصه‌هایی که تحت تاثیر پیچ و تاب نخ قرار می‌گیرند شامل:

لمس پارچه
جذب رطوبت
ویژگی های پوشیدنی لباس
جلوه های زیبایی شناختی پارچه
جذب موئینگی رطوبت
نفوذ پذیری هوا
درخشندگی و جلا
تمامی نخ‌ها برای تولید تابیده می‌شوند. بر اساس کاربرد و کیفیت مورد نیاز روش‌های تاباندن نخ‌ها متفاوت است بطور مثال تایده شدن نخ پنبه و نخ ملانژ یا نخ پلی استر ویسکوز با پلاستیک متفاوت است برای تولید نخ بسته بندی از روش تابیده استفاده می‌شود. این نوع نخ بسته بندی معمولا برای بسته بندی‌های مربوط به انواع کارتن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از ایجاد تاب در نخ افزایش استحکام نخ است.

پارامترهای تاثیر گذار بر تاب نخ:

جهت تاب: نخ‌ها را می‌توان در دو جهت مختلف نسبت به محور نخ تاباند. جهت و میزان اين چرخش، از پارامترهای تعیین کننده تاب است. اگر يک سر نخ ثابت بوده و انتهای آن در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، چرخانده شود، جهت تاپ را “S” و خلاف اين جهت را “Z” می‌گویند. علت اين نحوه نامگذاری جهت تاپ، مطابقت در جهت قرارگیری الیاف سطح نخ با جهت بدنه اين حروف است.

مقدار تاب: مقدار تاب برحسب تعداد تاب در واحد طول مشخصی از نخ تعريف می‌شود. تعداد تاب بر حسب واحد اينچ یا متر اندازه گیری می‌شود. میزان تاب نخ اثرات زيادی بر خواص نخ و پارچه دارد. به عنوان مثال با افزايش تاب نخ، اصطكاک داخلی بین الیاف بیشتر شده و استحكام نخ افزايش می‌يابد. در عمل افزايش تاب فقط تا حد معینی موجب افزايش استحكام نخ شده و پس از آن حد، استحكام نخ را کاهش می‌دهد.

زاويه تاب: زاويه‌هایی است که الیاف سطح نخ، نسبت به محور مرکزی نخ دارند. هرچه تعداد تاب نخ بیشتر شود، زاويه الیاف نسبت به محور نخ نیز بیشتر خواهد شد. بنابراين اين زاويه را می‌توان به عنوان معیاری برای اندازه گیری تاب نخ به کار برد. اين مقدار مستقل از قطر نخ است. زاويه تاب مورد نیاز در هر نخ برای دستيابی به خواص موردنظر، به جنس، طول الیاف، نمره نخ و … بستگی دارد.