صنعت مد

فروش عمده پوشاک و صنعت نساجی

/post-77

صنعت پوشاک به کدام سمت هدایت میشود وچه موضوع هایی به همراه دارد ؟ دراین مقاله اهمیت وکاربرد صنعت پوشاک را توضیح میدهیم باما همراه باشید.در فروش عمده لباس مثل تیشرت هودی و....چه مواردی درمراحل تکمیل مورد اهمیت میباشد؟


تاثیرات صنعت پوشاک برمحیط زیست

/post-58

مقدمه : پوشاک یکی از نیازهای اصلی انسان میباشد اما با گسترش این صنعت تاثیرات منفی برمحیط زیست به وجود آمد. دراین مقاله به موضوع تاثیرات صنعت نساجی وپوشاک برمحیط زیست میپردازیم.