نخ لاکرا

دورس چیست؟

/post-55

دورس چیست ومناسب چه فصل هایی میباشد؟ آیا یک نوع پارچه است یا نوعی لباس است؟ دراین مقاله توضیح کاملی درباره دورس و جنس آن دراختیار کاربران عزیزقرارمیدهیم .


نخ لاکرا

/post-35

نخ لاکرا چیست وچه کاربردی دارد؟ کاربرد نخ لاکرا در صنعت پوشاک چیست؟ درادامه توضیح کاملی درباره نخ لاکرا دراختیار کاربران عزیزقرارمیدهیم. برای شناخت این نخ باماهمراه باشید.