ماشین کارد چیست؟

بعد از حلاجی نمودن الیاف، اولین ماشین سالن ریسندگی که برای موازی و یکنواخت نمودن و در یک راستا قرار دادن الیاف به کار گرفته می شود، ماشین کارد است.

نخ پنبه کارد :

بعد از آنکه توده الیاف از هم باز ، تمیز و در صورت لزوم در مرحله اول مخلوط شدند بروی ماشین کارد به حالت الیاف جدا از هم در آمده و سپس در کنار هم جمع می گردند تا فتیله کارد را تشکیل دهند.در مرحله بعدی تعدادی از فتیله های کارد به واحد کشش دهنده یک ماشین چند لاکنی تغذیه می شوند .کشش باعث کم شدن جرم الیاف در طول هر فتیله می شود . به دنبال آن فتیله هایی که وزنشان کم شده باهم جمع گردیده تا فتیله چندلا بدست آید. در مقایسه با فتیله کارد ، الیاف داخل فتیله چندلا بهتر در امتداد محور طولی فتیله قرار گرفته اند و نسبت بهم موازی تر هستند.


واژه:

واژه کارد از کلمه لاتین کاردوس به معنی یک نوع خار گرفته شده است. 


کاربرد:

قبل از توسعه صنعت نساجی، این نوع خار جهت باز نمودن الیاف استفاده می شد. الیاف در قسمت حلاجی به صورت توده های فشرده و نامنظمی هستند که معمولاً به علت بازنشدن کامل از همدگیر ناخالصی هایی از قبیل برگ، دانه، خاک و الیاف کوتاه و نارس به همراه دارند.عمل کارد در ریسندگی به منظور گرفتن ناخالصی های باقیمانده از حلاجی صورت می گیرد که در نتیجه آن الیاف نیز از یکدیگر مجزا می شوند.


 اهداف ماشین کارد پنبه ای عبارتند از :

1.بازنمودن و مجزا ساختن الیاف از یکدیگر

2.جدا کردن ناخالصی هایی که در قسمت حلاجی گرفته نشده اند

3.جدا کردن الیاف کوتاه و مواد خارجی مانند گرد و غبار و تخم پنبه، در الیاف مصنوعی باز نمودن توده های به هم چسبیده.

4.جدا کردن نپ های موجود در الیاف

5.مستقیم و موازی کردن الیاف

6.مخلوط کردن الیاف و...


تفاوت نخ شانه شده بانخ کارد:

1-نوع نخ (شانه یا کارد) برروی وزن پارچه بسیار مناسب است. در نمرات یکسان از نخ شانه و کارد ، وزن پارچه تولید شده از نخ کارد کمتر از نخ شانه می باشد.

2-نخ شانه از نخ کارد یکنواخت تر می باشد.

3-تاب نخ شانه شده کمتر از کارد است.نساجی مهرسام آسان بافت تولیدکننده انواع نخ ازجمله نخ پنبه کارد نمره 30 میباشد دراین شرکت نساجی مرغوب ترین نخ ها تولید میشود وبه فروش میرسد.
نمره نخ چیست؟

نمره نخ عبارتی است که به وضوح ظرافت و ضخامت نخ را نشان می دهد. به عبارت دیگر نشان دهنده اندازه و ضخامت یا نازکی یک نخ خاص است. گاهی اوقات نمره نخ به صورت وزن نخ در واحد طول و یا طول نخ در واحد وزن بیان می شود. نمره نخ یک عبارت عددی است که ظرافت یا ضخیم بودن نخ را مشخص می کند که یکی از پارامترهای مهم نخ محسوب می شود.


نکته:

 (هر چه مقدار آن بیشتر باشد نخ نازک تر و هر چه کمتر باشد نخ ضخیم تر است.)
جهت دریافت اطلاعات بیشتر وخرید انواع نخ ( نخ پنبه کارد نمره 30 ) باواحدفروش مهرسام آسان بافت درارتباط باشید      09363348430  -  09913348430